„Kiedyś myślałam, że każde dziecko ma trzy życzenia. Ale moje pierwsze życzenie – dorastać w szczęśliwej rodzinie – nie spełniło się. 

Moim drugim życzeniem było przebywanie jak najwięcej czasu z obojgiem rodziców i wszystkimi, którzy mnie kochają i na których mi zależy. To też się nie spełniło.

Jestem zdeterminowana, aby moje trzecie życzenie się spełniło: upewnić się, że to, co mnie spotkało  – dzieciństwo utracone pomimo zaangażowania instytucji, które miały mi pomóc – nigdy nie przydarzyło się żadnemu innemu dziecku.”

Rosy

Wizja

Świat, w którym wszystkie dzieci mają pozytywne relacje, na różnych etapach życia,
ze wszystkimi, którzy je kochają i troszczą się o nie.

Witamy w Two Wishes, międzynarodowej organizacji non-profit działającej na rzecz dobra dzieci i rodzin. Skupiamy się przede wszystkim na jednej z najbardziej rozpowszechnionej, ale najmniej rozpoznawalnej grupy dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej – tych, których bliscy w rodzinie przeżywają stres, doświadczają kryzysu lub są w separacji. 

Relacje, jakie dzieci rozwijają z rodzicami i innymi opiekunami, mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju i przyszłego dobrostanu. Jednak w wielu krajach robimy dziś za mało i za późno, aby wspierać rodziny i dzieci oraz pomagać w tworzeniu mocnych i zdrowych więzi. Stworzyliśmy nawet interwencje, które są tak późne, długotrwałe i niewłaściwe, że czasami wyrządzamy jeszcze więcej krzywdy dzieciom i rodzinom, które już są bezbronne. Two Wishes uważa, że ​​musimy zrobić znacznie więcej, dużo wcześniej – i że w ten sposób zapobiegniemy cierpieniu w życiu i zaoszczędzimy pieniądze.

Kierując się głosami i poglądami młodych ludzi z doświadczeniem dnia wczorajszego – dzieci, które przegapiły swoje pierwsze życzenie, aby dorastać w zdrowej, szczęśliwej rodzinie – gromadzimy profesjonalistów i rodziców na całym świecie, aby stworzyć i promować lepsze podejście, którego pilnie potrzebujemy dzisiaj. Wraz z przedstawicielami na pięciu kontynentach badamy, udostępniamy i promujemy najlepsze pomysły, praktyki, programy pilotażowe i polityki z całego świata. Prowadzimy również międzynarodową kampanię uświadamiającą, aby podkreślić, co każdy może zrobić, aby pomóc dzieciom i rodzinom narażonym na zranienie i zapewnić dzieciom jak najlepszą przyszłość. 

Prosimy, pomóż nam, stając się osobą wspierającą, darczyńcą lub członkiem naszej rosnącej międzynarodowej społeczności.

Cele

1. DOBROSTAN RODZINY PRIORYTETEM

Docenianie i szanowanie wszystkich rodzin; uczynienie dobrostanu rodziny priorytetem dla wszystkich społeczności, organizacji i rządów; oraz zwiększanie świadomości o zagrożeniach dla dzieci związanych ze stresem i separacją w rodzinach.

2. UMACNIANIE WIĘZI RODZINNYCH

Umożliwienie wszystkim dzieciom i dorosłym rozwijania dobrych relacji, tworzenia zdrowych rodzin i społeczności; oraz zapewnienie, że każde dziecko może rozwijać pozytywne relacje ze wszystkimi, którzy je kochają i troszczą się o nie.

3. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO WSPARCIA 

Aktywne promowanie i zapewnienie łatwego dostępu do wysokiej jakości wsparcia dla wszystkich dzieci i rodzin w potrzebie.

4. PRZEKSZTAŁCANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH I POMOCOWYCH

Promowanie szybko dostępnej, skutecznej, niedrogiej, pełnej zrozumienia i empatii pomocy, tam gdzie jest to potrzebne, ze strony dobrze wyszkolonych profesjonalistów, mających na celu dobro dzieci i rodzin – szczególnie tych, doświadczających silnego stresu.

5. ZMIANA INSTYTUCJI

Dążenie do znaczącej poprawy działania, koordynacji, wzrostu kompetencji i odpowiedzialności wszystkich profesjonalistów i organizacji zajmujących się rodzinami oraz zapewnienie, żeby ich działania nie wyrządzały szkody.

Możesz pomóc: poprzyj naszą wizję i cele!  

Jeśli Ty lub Twoja organizacja wspieracie naszą Wizję i Cele, prosimy o poinformowanie nas o tym. Po prostu wyślij do nas e-mail:

„Ja… (imię i nazwisko)… z… (organizacja / miasto / kraj)… wspieram Wizję i Cele Fundacji Dwa Życzenia.”

Nazwa 
Kwalifikacje/organizacja (jeśli dotyczy) 
Miejscowość, województwo/region, kraj

To takie proste, wspierając nas pomagasz dzieciom i rodzinom na całym świecie!

Jeśli chcesz przeczytać całą tę stronę w swoim własnym języku, kliknij flagę w menu u góry strony i wybierz preferowany język. Tłumaczenia są automatyczne, więc mogą nie być doskonałe, ale mamy nadzieję, że są dla Ciebie wystarczająco dobre.

Dziękujemy za odwiedzenie nas!

Inspiracje

Przez lata wyczekiwaliśmy na rok 2020, jako symbol przyszłości. Cel dla decydentów; marzenie dla wizjonerów.

Ale już początek 2020 roku przyniósł ze sobą coś nieoczekiwanego: nowe, globalne zagrożenie, na które niewiele krajów było przygotowanych – koronawirus, COVID-19. Miliony ludzi na całym świecie doświadczyło izolacji i zamknięcia w domach. Wśród wielu konsekwencji tego doświadczenia wyróżnia się świadomość znaczenia rodziny i podtrzymywania więzi rodzinnych.

Fundacja Two Wishes powstała w wyniku tego kryzysu pandemicznego, oraz powszechnej w świecie świadomości, że separacja w rodzinie przynosi cierpienie i szkody. Fundacja zrodziła się z potrzeby działania na rzecz dobrostanu dzieci i rodzin, aby zawsze były w centrum uwagi polityki społeczno-gospodarczej, nie tylko w czasie kryzysu. Przez cały 2020 rok wiele dzieci było narażonych na trudne warunki domowe. Wiele cierpiało z powodu izolacji od swoich dziadków i bliskich. Wiele nie miało kontaktu z jednym z rodziców. Często relacje się zmieniły, a niektóre zostały przerwane.

Działając niezależnie od wspólnot religijnych, partii politycznych czy instytucji, nasza globalna organizacja charytatywna kładzie szczególny nacisk na znaczenie rodziny – we wszystkich jej formach. Mamy na celu dążenie, aby wszystkie dzieci rozwijały się w oparciu o najlepsze i najsilniejsze z możliwych więzi emocjonalne ze wszystkimi, którzy je kochają i troszczą się o nie. 

Nasi członkowie wywodzą się z wielu krajów, mają różne zawody, są młodsi i starsi. Wśród nich są specjaliści od spraw rozwoju dzieci, zdrowia rodziny, psychologii, prawa rodzinnego, nauki i mediów. Wśród nich są osoby specjalizujące się edukacji dla tych z nas, którzy mogli zapomnieć o tym, jak to jest być dzieckiem i młodym człowiekiem.

Wszystkich nas łączy wizja przyszłości, w której wszystkie dzieci będą mogły się rozwijać w najszczęśliwszym, najzdrowszym możliwym środowisku, niezależnie od zmian, jakie życie przyniesie ich rodzinie. Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj badania naukowe, inspirujące publikacje i poruszające głosy ludzi młodych, przekonają Państwa, że ​​każde dziecko powinno mieć zdrową rodzinę – na całe życie.